Wiadomości

Po lekcjach...Sobota 29.08.2015

Sobota 29.08.2015

Polityka prywatności • Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

  I_nowy_rok.pdfI

  II_nowy_rok.pdf

  III_nowy_rok.pdf

  IV_nowy_rok.pdf

  V_nowy_rok.pdf

  VI_nowy_rok.pdf

  Informacji na temat Szkolnego Zestawu Podręczników udziela Sekretariat szkoły pod numerem 338568336, 338568337
  w godzinach: 8:00-15:00

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS V

  Drodzy Rodzice.

  Podręcznik z ćwiczeniami "Jak to działa?" do zajęć technicznych jest chwilowo niedostępny w księgarniach oraz Internecie. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość. Nauczyciel prowadzący zdecyduje o zakupie podręcznika dla wszystkich uczniów we wrześniu.

  Prosimy również o cierpliwość w związku z podręcznikami z dotacji dla klas I,II oraz IV. Zostaną one rozprowadzone przez bibliotekę szkolną dopiero początkiem września 2015r.

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

  UWAGA RODZICE!!!

  DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

  ·Do kogo kierowana jest pomoc?

  W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

  • uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  • uczniów klasy IV technikum
  • uczniów :
   • słabowidzącym,
   • niesłyszącym,
   • słabosłyszącym,
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

 • Ogolnopolski sukces naszego projektu eTwinning

                    

                        W roku szkolnym 2014/2015 część uczniów z klasy 5b realizowała pod okiem pani B.Rendaszki i A. Dziadek międzynarodowy projekt eTwinning "Moje zainteresowania, moje pasje". Projekt zakończono w czerwcu. Po spełnieniu 5 wymagań i 6 kolejnych kryteriów oceny Narodowe Biuro Kontaktowe (NSS), w dniu 7 lipca 2015 r przyznało naszemu projektowi nagrodę - tzw. Krajową Odznakę Jakości. To wielkie wyróżnienie w skali kraju - przyznawane najlepszym projektom.

 • Wakacje

  Już wakacje się zaczęły,
  do widzenia szkoło!
  Nie ujrzymy cię przez lato,
  bawiąc się wesoło...

 • "eTwinning night"

  Duchy, strachy, świetna zabawa i oczywiście podsumowanie projektu "Moje zainteresownia, moje pasje". Jeśli Was zaciekawiliśmy - to zajrzyjcie w zakładkę projekty :)

 • Podsumowaliśmy konkursy czytelnicze

  Najlepiej czytający uczniowie w tym roku szkolnym - to wspaniała dwunastka. Przewodzą tej grupie Marta Błasiak i Andrzej Szary. 

  Najlepiej czytające klasy:

 • "Żyj zdrowo"

                     18 czerwca w szkole w Hażlachu odbył się gminny konkurs „Żyj zdrowo”. Uczniowie mierzyli się z tematyką związaną z wszelkiego rodzaju uzależnieniami. Reprezentantami naszej szkoły była dziesięcioosobowa drużyna, w skład której weszli: Julia Hanus, Weronika Filipczak, Karolina Kłoda, Klaudia Zawada, Karol Orawski, Dominika Szczepańska, Paulina Paruzel, Paulina Trzaskalska, Wiktoria Walica, Sara Długosz.

 • "Orzeł Matematyczny" - wyniki konkursu

       

       W ogólnopolskim konkursie  „ Orzeł Matematyczny”  wzięło udział 64 uczniów klas I-III naszej szkoły. Był on rozgrywany w  trzech kategoriach wiekowych. Skala trudności pytań konkursowych była tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Testy składały się z 21 pytań o różnym stopniu zaawansowania. Konkurs był testem jednokrotnego wyboru: z czterech pytań tylko jedna odpowiedź była prawdziwa. Koordynatorem konkursu była   p. M. Smelik.

 • Lekcja otwarta w klasie 1a

                              Większość Rodziców, uczniów mojej klasy miała możliwość po raz pierwszy w życiu uczestniczyć w lekcji z pozycji innej niż ta, która zapamiętali z własnego pobytu w szkole. Było to wydarzenie ważne dla każdego. Dzieci, Rodzice i ja, każdy z nas na swój sposób, przygotowywaliśmy się i oczekiwaliśmy na tę chwilę.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie
  43-418 Pogwizdów
  ul. Szkolna 1
  POLAND
 • tel. (33)8568336

Galeria zdjęć