Wiadomości

Logopeda

Zajęcia z logopedą

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Diagnoza logopedyczna uczniów odbyła się we wrześniu 2012 roku. Na jej podstawie wyodrębniono dzieci z wadami wymowy i zakwalifikowano je na zajęcia logopedyczne.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej (grupy max. 4 osobowe). Metody pracy, czas, oraz pomoce logopedyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

Oprócz kształtowania prawidłowej wymowy, zajęcia z logopedą rozbudzają chęci do mówienia, rozwijają słownik czynny i bierny, pomagają w doskonaleniu umiejętności poprawnego wypowiadania się oraz umiejętności czytania i pisania. W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko do poradni specjalistycznej w celu wspomagania terapii.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie
    43-418 Pogwizdów
    ul. Szkolna 1
    POLAND
  • tel. (33)8568336

Galeria zdjęć